KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » SOSİALLAŞAN İQTİSADİYYAT


Şeçilmişlər SOSİALLAŞAN İQTİSADİYYAT

SOSİALLAŞAN İQTİSADİYYAT PDF
ADI:
Sosiallaşan İqtisadiyyat
REYTİNQ:
  • +2
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
5.7 MB
Monoqrafik tədqiqatın ana xəttini iqtisadi və sosial vəhdət təcəssüm etdirir. Müəllif göstərir ki, bu vəhdət təsərrüfat həyatının təşəkkülü ilə eyni vaxtda yaranmışdır. Fikri əsaslandırmaq üçün o, iqtisadi və sosial paralelliyi sosial və iqtisadi fikir tarixi konsepsiyaları baxımından şərh edir. Burada maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, bu elmi-təhlili şərhdə bəşər sivilizasiyasının təşəkkül və inkişaf prosesi makroregional aspektdə verilmiş və müəllif iqtisadiyyatı və sosial həyatın konfessial mahiyyətliliyini əsaslandırmağa meyl etmişdir.