KitabYurdu » Kitab » Fəlsəfə » İQTİSADİYYAT FƏLSƏFƏSİ


Şeçilmişlər İQTİSADİYYAT FƏLSƏFƏSİ

İQTİSADİYYAT FƏLSƏFƏSİ PDF
ADI:
İqtisadiyyat Fəlsəfəsi
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
1.93 MB
Dərslik “İqtisadiyyat fəlsəfəsi” kursunun əksər problem-mövzularını sistemli və kompleks şəkildə əhatə edir. Kitab iqtisad elminin, eləcə də, bütövlükdə iqtisadiyyatın fəlsəfi-metodoloji aspektdən dəyərləndirilməsinə, mövcud nəzəri və metodoloji problemlərin konseptual qiymətləndirilməsinə, müxtəlif yanaşmaların müqayisəli təhlili və nəzəri ümumiləşdirmələrin aparılmasına, iqtisadiyyatın sistemli yaranış keyfiyyətində ictimai həyatın digər sfera və sahələrilə inteqrativ bağlılığının fəlsəfi interpretasiyasına həsr edilmişdir.
Dərslik ali məktəblərin magistr pilləsinin tələbələri, aspirant, dissertant və doktorantları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bununla belə, dərslikdən geniş oxucu kütləsi də istifadə edə bilər.