KitabYurdu » Kitab » Maliyyə və Mühasibat » MALİYYƏ UÇOTU


Şeçilmişlər MALİYYƏ UÇOTU

MALİYYƏ UÇOTU PDF
ADI:
Maliyyə uçotu
REYTİNQ:
  • +23
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Kitab təşlikatın fəaliyyətinin maliyyə uçotu və maliyyə-mülıasibat hesabatının tərtib olunması məsələlərinə həsr edilmişdir. Kitabın ayrı-ayrı fəsillərində təsərrüfat subyektlərinin əmlakının əsas hissəsini təşkil edən maddi-istehsal ehtiyatlarının, əsas vəsaitlərin, qeyri-madii aktivlərin, eləcə də təşkilatların gəlirlərinin və xərclərinin uçotu üzrə milli standartların tətbiq edilməsi praktikası və başqa məsələlər nəzərdən keçirilir. Bütün məsələlər RF Vergi Məcəlləsinin, Mühasibat uçotu və mühasibat hesabatının aparılması barədə Əsasnamənin (MUƏ) hazırda qüvvədə olan redaksiyalarına, eləcə də mühasibat uçotu üzrə hazırda qüvvədə olan, RF Maliyyə Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə təsdiq edilmiş əsasnamələrinə, onların tətbiq edilməsinə dair metodik göstərişlərə müvafiq qaydada şərh edilmişdir. Tədris məqsədilə praktiki istifadə edilmək üçün uçot terminlərinin lüğəti verilir. Kitab təkcə tələbələr üçün deyil, praktiki fəaliyyətlə məşğul olan mühasiblər və auditorlar üçün də faydalı olacaqdır.