KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ III CİLD


Şeçilmişlər HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ III CİLD

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ III CİLD PDF
ADI:
HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ III CİLD
REYTİNQ:
  • +19
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi Hüseyn Cavidin “Əsərləri”nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub, dünya ədəbiyyatındakı əfsanəvi İblis surətinin çox böyük ustalıqla canlandırıldığı “İblis” faciəsi, mövzusu İstanbul həyatından alınmış “Afət”i, Peyğəmbərin dahiyanə obrazının öz parlaq əksini tapdığı “Peyğəmbər”i və hərb demonunun surətinin yaradıldığı “Topal Teymur” dramı daxil edilmişdir. Cavid yaşadığı cəmiyyətin, mənsub olduğu soyun və bütövlükdə insanlığın problemlərini əks etdirməyə can atdığı üçün onun mövzuca və qaldırılan problem baxımından heç biri digərini təkrarlamayan bu əsərlərində də dünyanın mahiyyətinə varılır, həyatın, xilqətin fəlsəfi dərkinə çalışılır. Əsərlərin imlasına toxunulmayaraq, dil və üslubunun qorunulmasına çalışılmışdır.