Tarixin axarını dəyişdirən 5 yuxu

Tarix boyu yuxular insanlara ilham vermiş, elmi kəşflərin, ixtiraların ilham mənbəyi olmuşdur. Xüsusən elm insanları arasında hər nə qədər bunu etiraf etmək istəməyənlər olsa da, kəşflərinin mənbəyini əvvəlki gecə gördüyü yuxudan götürənlər olduqca çox saydadır... Əslində bu batil bir inanc deyil,

Təşəbbüskarlıq anlayışı və təşəbbüskarlığın təşviqi

 Ümumi mənada təşəbbüskarlıq anlayışına müəssisənin yaradılması, ehtiyatların toplanması və təsisi və fürsətlərin qiymətləndirilməsi üçün bir təşkilati quruluşun qurulması daxildir. Başqa sözlə təşəbbüskarlıq, təşkilatın yaradılması üçün edilən işlər ilə başlayır və qurulan müəssisənin

Gələcək Mütəxəssislərin Təlim Və Tədrisinə İnformasiya Texnologiyalarının (İT) Tətbiqi

Məqalədə ali təhsil müəsssisələrinin tədris prosesində yeni informasiyatexnologiyalarından istifadə məsələsi və problemlərinə baxılır. Tələbələr üçün təhsilvə maarifləndirmə sahəsində İT-dən istifadə şərtləri və metodları göstərilmişdir.   Cəmiyyətin müasir inkişaf səviyyəsi, azad düşüncəli

Gələcək peşə fəaliyyəti müəllim olan tələbələrdə İKT kompetensiyanın formalaşdırılması

 Məqalədə müasir dövrdə, gələcək peşə fəaliyyəti müəlim olan tələbələrdə “İKT kompetensiya” verilmiş, İKT kompetensiyanın mahiyyəti açıqlanmışdır. Məqalədə tələbələrdə İKT kompetensiyanın formalaşdırılması zərurəti, bu prosesə verilən tələblər açıqlanmış, ümümi İKT kompetensiyanın, müəllimin

Fizikadan sərbəst işlərin təşkilində İKT dən istifadə imkanlarının tədqiqi

 Məqalədə təhsilin müxtəlif pillələrində mütəxəssis hazırlığının əsas faktorukimi təhsil alanların fizikadan sərbəst işlərin təminatı kimi təlim mühitinin formalaşdırılmasıməsələsinə baxılmışdır. Orta və ali məktəblərdə onun effektiv reallaşması modeli və pedaqojişərtləri verilmiş,

E-KİTAB NƏDİR VƏ NECƏ İSTİFADƏ OLUNUR

  E-kitab nədir və necə istifadə olunur.E-kitab, yazı, şəkillər vəya hər ikisindən ibarət olub rəqəmsal mühitdə yayımlanan bilgisayar vəya elektron cihazlar vasitəsi ilə oxunan kitablardır. Ümumiyyətlə İpad, android planşet, ağıllı telefonlar, kitab oxuyucu cihazlar və bilgisayarlarda oxuna