KitabYurdu » Mühazirə » Fizika » KVANT FİZİKASI (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər KVANT FİZİKASI (MÜHAZİRƏLƏR)

KVANT FİZİKASI (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
KVANT FİZİKASI (MÜHAZİRƏLƏR)
REYTİNQ:
  • +29
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3.77 MB
Bu mühazirələr toplusunda Operatorlar və onlar üzərində əməllər, Bəzi fiziki kəmiyyətlərə uyğun operatorlarin məxsusi qiymətləri və məxsusi funksiyalari, Birölçülü potensial çuxurda hissəciyin hərəkətinin şredinger tənliyi, Hidrogenəbənzər atomlar üçün şredinger tənliyinin həlli, Çoxelektronlu atomlar üçün mərkəzi sahə yaxinlaşmasi, Atom orbitallarinin elektron buludu şəklində göstərilməsi, Elektronlarin seçilməzliyi prinsipi, Pauli prinsipi, Determinant dalğa funksiyasi, Atomda elektronun hallari, Atom orbitallarinin işarələnməsi, Mendeleyev cədvəlinin kvant kimyəvi izahi, Molekullar üçün şredinger tənliyi, Adiabatik yaxinlaşma, Valent rabitələri metodu, Kovalent rabitənin kvant nəzəriyyəsi, H2 molekulu, İki atomlu molekullarda kovalent rabitə, Kimyəvi rabitələrin istiqamətlənməsi, Nh3 və h2o molekullari, Atom orbitallarinin hibridləşməsi, Hükkel metodu mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.