KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » ƏRZAQ MALLARININ EKSPERTİZASI I HİSSƏ


Şeçilmişlər ƏRZAQ MALLARININ EKSPERTİZASI I HİSSƏ

ƏRZAQ MALLARININ EKSPERTİZASI I HİSSƏ PDF
ADI:
ƏRZAQ MALLARININ EKSPERTİZASI I HİSSƏ
REYTİNQ:
  • +17
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
2.45 MB
Dərslik Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 32.01.00-"İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslik qüvvədə olan tədris planı və fənn proqramı əsasında yazılmışdır.
Dərslikdə ərzaq mallarının qruplar üzrə təsnifatı, çeşidi, ticarət sortları, keyfiyyətinə verilən tələblər, o cümlədən kimyvi tərkibi və qidalılıq dəyəri, orqanoleptiki, fiziki-kimyəvi və zərərsizlik göstəriciləri, eləcə də qüsurları haqqında qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərə əsasən geniş məlumat verilmişdir. Ərzaq mallarının keyfiyyət ekspertizasının aparılması qaydası, o cümlədən orta nümunənin götürülməsi və tədqiqə hazırlanması, mallarm orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi göstəricilərinin müasir üsullarla ekspertizasının aparılması qaydaları və keyfiyyəti qoruyan amillər dərslikdə öz əksini tapmışdır.
Dərslikdən ərzaq mallarının keyfiyyət ekspertizası ilə məşğul olan mütəxəssisllər - ekspertlər, eləcə də ali məktəb və koleclərin tələbələri və müəllimləri istifadə edə bilərlər.