KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » ELEKTRON KOMMERSİYA


Şeçilmişlər ELEKTRON KOMMERSİYA

ELEKTRON KOMMERSİYA PDF
ADI:
Elektron Kommersiya
REYTİNQ:
  • +5
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
1.32 MB
Kitabda Elektron kommersiyanın nəzəri əsasları, İnformasiya texnologiyalarının yaranma və inkişaf mərhələləri. Elektron kommersiyanın pıedmeti, Elektron bazarın strukturu, Müasir dünyada elektron kommersiyanın inkişaf problemləri, Elektron kommersiyanın kompleks şəkildə reallaşdınlmasımn əsas mərhələləri, Beynəlxalq təşkilatların elektron kommersiyanın proseduraları və qaydaları üzrə əsas tələbləri və tövsiyələri, Elektron kommersiyanın inkişafının iqtisadiyyata təsiri, Elektron kommersiyanın alətlər bazası, Strixli kodlaşdınlmanın elektron kommersiyada rolu, Elektron poçt vasitəsilə yazışmalar. Forumlar. Çatlar, Elektron kommersiyanın avtomatlaşdırılmış sistemləri, İnternetdə pərakəııdə ticarətin təşkil olunması, B2C modeli (business-to-consumer): onun qurulmasına yanaşmalar, Elektron kommersiyada B2B (business-to-business) modeli, Xidmət sənayesi sahəsində elektron kommersiya, Korporativ bölmədə elektron kommersiya sistemləri, İnternet-marketinqin mahiyyəti və onun alətlər bazası, Saytpromoutinq anlayışı və onun strukturu, Elektron ödəniş sistemləri, Elektron-rəqəmli imzaların yaradılması və elektron poçt vasitəsilə verilən məlumatların qorunması Uçtln kriptosistemlərin tətbiq olunması, Elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri, Elektron hökumət, Rəqəmli elektron imza vasitələrinin infrastrukturunun yaradılması, Elektron kommersiyanin təhlükəsizliyi. Terminlər və ifadələr, Təhlükələrin növləri və mənbələri, Elektron kommersiyanın effektivliyi. Elektron kommersiyanın effektivliyinin əsas anlayişlan, Elektron kommersiyada informasiya təhlükəsizliyi, Elektron kommersiyada risk. Sahibkarlıq fəaliyyətində risklərin ümumi xarakteristikası. Elektron kommersiyanın normativ-hüquqi təminatı, Elektron kommersiyanın perspektivləri mövvzularına toxunulmuşdur.
Qonaq kamran
sizdə materialları köçürmək ya kopyalamaq olmur?

mail hesabım budu bir cvbınız olsa gözləyirəm
  • 23 may 2017 19:32
  • Status:
kitabyurdu
Qonaq kamran, "materialları köçürmək ya kopyalamaq olmur?" dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?
  • 24 may 2017 09:49
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil