KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi (Mir Cəlalın əsərləri əsasında)


Şeçilmişlər Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi (Mir Cəlalın əsərləri əsasında)

Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi (Mir Cəlalın əsərləri əsasında) PDF
ADI:
Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi (Mir Cəlalın əsərləri əsasında)
REYTİNQ:
  • +12
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2016
ÖLÇÜSÜ:
1.15 Mb
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndəsi Mir Cəlalın romanları, povestləri və hekayələri əsasında ekspressiv sintaksisin sintaktik vahidlər əsasında linqvistik təbiəti, ifadəlilik imkanları şərh edilmişdir. Yazıçının söz birləşməsi və cümlə üzvlərindən istifadə ustalılığı müəyyənləşdirilmişdir.
Kitabda Mir Cəlalın bədii əsərlərində işlənmiş bəzi sintaktik vahidlərin üslubi xüsusiyyətlərindən bəhs edilmiş, yazıçının bədii əsərlərinin dili, xüsusi ilə poetik sintaksisi üçün xarakterik olan cəhətlər və daha çox müraciət etdiyi sintaktik vahidlər, cümlə modelləri tətbiq edilmişdir.