KitabYurdu » Kitab » Riyaziyyat » İnterqral tənliklərin təqribi həll üsulları


Şeçilmişlər İnterqral tənliklərin təqribi həll üsulları

İnterqral tənliklərin təqribi həll üsulları PDF
ADI:
İnterqral tənliklərin təqribi həll üsulları
REYTİNQ:
  • +58
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2014
ÖLÇÜSÜ:
1.54 MB
Adətən inteqral tənliklər o tənliklərə deyilir ki, naməlum axtarılan funksiya inteqral işarəsi altında olur. Bu anlayış kifayət qədər dəqiq olmasa da metodik vəsaitdə ancaq xətti inteqral tənliklərin təqribi həlli ilə məşğul olacağıq.
Metodik vəsait inteqral tənliklərin təqribi üsullarla həllinə həsr olunmuşdur. Bu məqsədlə metodik vəsaitdə Fredholm tənliyi üçün ardıcıl yaxınlaşmalar qurulmuş və göstərilmişdir ki, əgər |pi|<1/B şərti ödənirsə, inteqral tənliyin nüvəsi kvadratik cəmlənəndirsə, onda həmin inteqral tənlik üçün qurulmuş Neyman sırası nüvəsi kvadratik cəmlənən tənliyi həllinə yığılır və belə həll yeganədir.