KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Abbas Səhhət Seçilmiş əsərləri


Şeçilmişlər Abbas Səhhət Seçilmiş əsərləri

Abbas Səhhət Seçilmiş əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş əsərləri
REYTİNQ:
  • +5
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
795 KB
Azərbaycanda XX əsrin əvvəlinin ədəbi-bədii tufanı, onun həm realist, həm də romantik dalğada qabaran, öz içərisindən aşıb-daşan narahat nəhri məhz Səhhətin poeziyasında durulmuşdur. Sözün əsl mənasında “millilik” və “millət” anlayışı, “Ana dili” və “Vətən” məfhumu müasirləri və qələm dostları arasında məhz Abbas Səhhətin zəngin ədəbi-elmi irsində bu qədər aydınlıq kəsb etmişdir.
Öz “mən”inin obrazını özü yaradan, öz tərcümeyi-halına özü ayrıca şeir həsr edən Səhhətin yaradıcılığının əsas motivləri bəşəriyyətə məhəbbət, elmə meyl, sənətə pərəstişdir.
Bu kitabda hürriyyətçi və milliyyətçi şairin şeirləri, o cümlədən uşaq şeirləri, satiraları, taziyanə və mənzum məktubları ilə yanaşı hekayələri, pyesləri və məqalələri, eləcə də tərcümələri toplanmışdır.