KitabYurdu » Kitab » Kimya » POLİMERLƏRİN FİZİKİ KİMYASI


Şeçilmişlər POLİMERLƏRİN FİZİKİ KİMYASI

POLİMERLƏRİN FİZİKİ KİMYASI PDF
ADI:
Polimerlərin Fiziki Kimyası
REYTİNQ:
  • +9
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
2.52 MB
Təqdim olunan dərslik Azərbaycan dilində polimerlərin fiziki kimyasına həsr olunmuş ilk kitabdır. Kitabda polimerlərin xassələri, polimer məhlulları, onların termodinamikası, faza diaqramları geniş şərh edilmişdir. Kitabda polimerlərin fiziki kimyasının əsasları – mexaniki, elektrik və istilik xassələri, faza keçidləri, molekulüstü strukturlar bəzi xassələrin tədqiqi üsulları şərh edilmişdir.
Dərs vəsaitində kiçikmolekullu birləşmələrin və polimerlərin məhlullarının əsas fiziki-kimyəvi xassələri araşdırılmışdır. Kitab fizika, kimya və biologiya fakültələrinin uyğun ixtisaslarında çalışan tələbələr, magistrlər, aspirantlar və elmi işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.