KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » NİZAMİ GƏNCƏVİ İSKƏNDƏRNAMƏ İQBALNAMƏ


Şeçilmişlər NİZAMİ GƏNCƏVİ İSKƏNDƏRNAMƏ İQBALNAMƏ

NİZAMİ GƏNCƏVİ İSKƏNDƏRNAMƏ İQBALNAMƏ PDF
ADI:
İSKƏNDƏRNAMƏ İQBALNAMƏ
REYTİNQ:
  • +42
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
"İqbalnamə" əsəri Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ən yüksək zirvəsi və Şərq poeziyasının ən parlaq incisi hesab olunan "İskəndərnamə"nin ikinci hissəsidir. İskəndərin kamil insan, alim və ağıllı, müdrik bir filosof kimi təsvir olunduğu bu hissədə Nizami ictimai, fəlsəfi düşüncələrə üstünlük vermiş, insan ağlının təntənəsindən bəhs etmiş, elecə də insan və təbiət, yaradılış və dünya, həyat və ölüm, elm və din kimi məsələlərlə bağlı dövrün ən qabaqcıl görüşlərini əks etdirmişdir. 
"İqbalnamə" "Şərəfnamə" ilə bir yerdə bütöv əzəmətli əsər olan "İskəndəmamə"nin bir-biri ilə sıx bağlı iki budağıdır.