KitabYurdu » Kitab » Maliyyə və Mühasibat » PUL, KREDİT, BANKLAR 100 SUALA İMTAHAN CAVABI


Şeçilmişlər PUL, KREDİT, BANKLAR 100 SUALA İMTAHAN CAVABI

PUL, KREDİT, BANKLAR 100 SUALA İMTAHAN CAVABI PDF
ADI:
Pul, kredit, banklar 100 suala imtahan cavabı
REYTİNQ:
  • 0
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
1.02 MB
Bu kitab universaldır: dərs vəsaiti, məlumat, mühazirələr konspekti vardır. Burada ifadə olunan materiallar asan mənimsənilir və tez qavranılır. Kitabda bazar təsərrüfatı şəraitində pul tədavülü və kreditin əsas qanunvericilik tendensiyaları, müasir pul-kredit sisteminin prinsip və mexanizmləri nəzərdən keçirilir, formalaşmaqda olan Rusiya modeli ilə pul və kreditin qərb bazar modeli tutuşdurulur. Bundan başqa, ssuda, kapital, pul tədavülü və kredit, ixtisaslaşdırılmış qeyri-bank institutları və bank sisteminin təşkili və fəaliyyəti, qiymətli kağızlar bazarı və birjaların fəaliyyət praktikası, beynəlxalq valyuta-kredit münasibətlərinə ciddi diqqət yetirilir.
Ali məktəb tələbələri üçün, dövlət təhsil standartlarına uyğun işlənib hazırlanmışdır.