KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZLƏRİN ƏMTƏƏŞÜNASLIĞI


Şeçilmişlər MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZLƏRİN ƏMTƏƏŞÜNASLIĞI

MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZLƏRİN ƏMTƏƏŞÜNASLIĞI PDF
ADI:
Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı
REYTİNQ:
  • +7
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
1.88 MB
Dərslik təhsilin bakalavr pilləsində “Ərzaq malları əmtəəşünaslığı” ixtisası üzrə qüvvədə olan tədris planı əsasında tərtib olunmuş “Bitki mənşəli ərzaq malları əmtəəşünaslığı” fənninin proqramına tam uyğun olaraq yazılmışdır. Dərslik 9 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə meyvə və tərəvəzin anatomik quruluşu, kimyəvi tərkibi və fiziki xassələri; ikinci fəsildə təzə tərəvəzlər; üçüncü fəsildə təzə meyvələr; dördüncü fəsildə Azərbaycanda yetişən yabanı meyvə-giləmeyvələr; beşinci fəsildə meyvə-tərəvəzin yetişməsi, yığılınası, əmtəə emalı və daşınması; altıncı fəsildə meyvə və tərəvəzin saxlanılması; yeddinci fəsildə meyvə-tərəvəzin emalı məhsulları, səkkizinci fəsildə göbələk və onun emalı məhsullarının əmtəəşünaslıq səciyyəsi doqquzuncu fəsildə isə meyvə-tərəvəz malarının keyfiyyətini öyrənilməsi üsulları öz əksini tapmışdır.
Dərslikdən tələbələrlə yanaşı meyvə-tərəvəzin tədarükü, saxlanılınası, emalı və satışı ilə məşğul olan mütəxəssislər, gömrük təşkilatlarının əməkdaşları, kolleclərin müəllimləri və tələbələri də istifadə edə biləcəklər.