KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » MİLLİ İQTİSADİYYAT


Şeçilmişlər MİLLİ İQTİSADİYYAT

MİLLİ İQTİSADİYYAT PDF
ADI:
Milli iqtisadiyyat
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
1.58 MB
Dəsrlik Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "Makroiqtisadi tənzimlənmə" kafedrasının əməkdaşları tərəfindən rus dilindən tərcümə olunmuşdur.
Vəsaitdə milli iqtisadiyyat anlayışı sahə və regional səpgidə araşdırılır. İqtisadi, siyasi və ideoloji qaydaların formalaşmasının institusional problemləri nəzərdən keçirilir. Milli sərvətin istifadə edilmə və dövlətin strateji məqsədlərinin əldə olunma dərəcəsini təhlil etmək əsasında milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinə yeni yanaşma verilir. Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası probleminə baxılır. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ayrıca müəssisədə mövcud ola biləcək potensial təhlükələrin strukturlaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Təhlükəsizlik səviyyəsinin qiymətləndirilmə göstəriciləri təklif olunur, təhlükəsizlik səviyyəsinin kompleks təhlili sxeminin alqoritıııi verilir.
"Milli iqtisadiyyat" və digər iqtisadi ixtisaslar üzrə təlısil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti kimi milli iqtisadiyyat və əməyin iqtisadiyyatı üzrə elmi-metodik şura tərəfindən tövsiyə olunmuşdur.