KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT ƏMƏLİYYATLARI


Şeçilmişlər BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT ƏMƏLİYYATLARI

BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT ƏMƏLİYYATLARI DOC
ADI:
BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT ƏMƏLİYYATLARI
REYTİNQ:
  • +5
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
335 KB
Bu mühazirələr toplusunda Fənnin məqsədi və vəzifələri, Nəqliyyat xarici iqtisadi fəaliyyət  sahəsində, Beynəlxalq dəmiryol yük daşınmalarının təşkili, Beynəlxalq aviasiya yük daşınmalarının təşkili, Gömruk sistemində yüklərin Respublika sərhədindən çıxaran zaman gömrük baxışından keçirilməsi, Gömrük rəsmiləşdirilməsi qaydaları, Beynəlxalq avtomobil yükdaşımalarının təşkili, Tranzit yük daşınması anlayışı, transit rejimin təyinatı və ondan istifadəetmənin hüquqi əsası, Beynəlxalq nəqliyat əməliyytlarının gömrük tərtibatı, Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq daşınmaların təşkili və idarə edilməsi, Gömrük sistemində Beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin idarəedilməsinin təsnifatı, BNƏ-nin idarə edilməsində gömrük tarif güzəştlərinin tətbiqi mövzilarına dair mühazirə mətnləri yığılmışdır.