KitabYurdu » Kitab » Hüquq » AR XARİCİ ƏLAQƏ ORQANLARININ TƏŞKİLİ VƏ FƏALİYYƏTİNİN MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQİ ƏSASLARI


Şeçilmişlər AR XARİCİ ƏLAQƏ ORQANLARININ TƏŞKİLİ VƏ FƏALİYYƏTİNİN MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQİ ƏSASLARI

AR XARİCİ ƏLAQƏ ORQANLARININ TƏŞKİLİ VƏ FƏALİYYƏTİNİN MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQİ ƏSASLARI PDF
ADI:
AR Xarici Əlaqə Orqanlarinin Təşkili Və Fəaliyyətinin Milli Və Beynəlxalq Hüquqi Əsaslari
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Tədqiqat işinin aktuallığı. Dövlətlərin beynəlxalq sistemdəki yeri və mövqeyi müəyyən mənada onların tarixi taleləri, öz xarici əlaqələrini hansı formada həyata keçirmələrindən, diplomatik məharətlərindən və diplomatik xidmətlərinin təşkili və fəaliyyəti səviyyəsindən asılıdır. 18 oktyabr 1991-ci il Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi ilə öz dövlət müs-təqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının qarşısında müstəqil xa-rici siyasət yeritmək, beynəlxalq birliyə daxil olmanın öz yollarını işləyib hazırlamaq, dövlətlərarası münasibətlərin əsas istiqamətlərini müəyyən etmək kimi geniş imkanlar açılmışdı. Müstəqillik və suverenlik Azərbaycan Respublikasına dünya bir-liyinə inteqrasiya olmaq, bütün dövlətlərlə bərabər əsaslarla qarşılıqlı münasib əlaqələr yaratmaq imkanı bəxş etdi.