KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Şurəddin Məmmədli, Gürcistan'da Türkçe aşık şiiri gelenekleri


Şeçilmişlər Şurəddin Məmmədli, Gürcistan'da Türkçe aşık şiiri gelenekleri

Şurəddin Məmmədli, Gürcistan'da Türkçe aşık şiiri gelenekleri PDF
ADI:
Gürcistan'da Türkçe aşık şiiri gelenekleri
REYTİNQ:
  • +18
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2016
ÖLÇÜSÜ:
5.62 MB
Günümüz edebiyat biliminde ulusal edebiyatların bölgeler, sahalar üzere öğrenilmesi güncel önem arz etmektedir. Bu husus, araştırmaları bölgesel boyutta özgülüklerin öğrenilmesine, edebiyatın gelişim sürecinde bölge katkılarının göstergesi olan edebiyat muhitlerinin incelenmesine de yöneltir. Bu açıdan Gürcistan'daki Borçalı Türkleri edebiyat geleneklerinin incelenmesinin de gündeme gelmesine özen göstermeliyiz.
Gürcistan'daki Türklerin edebiyat muhiti kavramı Gürcistan Karapapak topluluğunun bellekten belleğe, kuşaktan kuşağa taşman edebi gelenek bilgisini, yani milli edebiyatımızın Gürcistan'daki kolu anlamını ihtiva eder.
Bugün üç komşu, samimi devlet - Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye kavuştağında Gürcistan'a bağlı olan, Gürcülerle Karapapak Türklerinin iç içe sevecence meskûnlaştıkları, Kvemo (Aşağı) Kartlı denilen bir bölge bulunmaktadır. Günümüzde Gürcistan'da yarım milyon civarında Türk-Azerbaycan topluluğu, başka deyişle, kendilerine sadece gururla Türk'üz veya Karapapak Türküyüz söyleyen bir topluluk yaşamaktadır. Onların soy kökünün, tarihsel geçmişinin, kültürünün, ana dilinde eğitiminin, folklor, edebiyat, sanat, yayın-basın faaliyetinin gelişimine özen gösterilir.
Sunulan monografinin amaçlarından birisi de Azerbaycan edebiyatının uzantısı olan Gürcistan Borçalı edebi ortamıyla Doğu Anadolu şiir muhiti arasında yakınlığa ışık tutmaktır.
Şimdiki halde muhitin 1920 öncesi teşekkül, gelişim sürecinin araştırılmasının nedeni şudur ki, Gürcistan'daki Türklerin edebiyat geleneklerinin ezel çağları karanlık kalmış, hafızalardan silinmek korkusuyla yüz yüze durmuştur ve dolayısıyla da, bilimsel araştırma çerçevesinde epeyce ilgi çeken, bölge özgünlüğü için daha çok olgu malzemesi veren tıpkı şu dönemdir.