KitabYurdu » Mühazirə » İnsan resursları » İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (MÜHAZİRƏLƏR)


Şeçilmişlər İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (MÜHAZİRƏLƏR)

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ (MÜHAZİRƏLƏR) PDF
ADI:
İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ
REYTİNQ:
  • +41
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.3 MB
Bu mühazirələr toplusunda İnsan resursları: mahiyyəti və məzmunu, Əhali idarəetmə  və elmi dərketmənin obyekti kimi, Əmək ehtiyatları, əmək potensialı və iş qüvvəsi, İş qüvvəsinin təkrar istehsalının fazaları  və onları tənzimləyən iqtisadi qanunlar sistemi, İş qüvvəsinin formalaşma mənbələri və onların xüsusiyyətləri, İnsan reurslarından istifadə: məşğulluq və işsizlik, Heyətin (kadrların) toplanması, seçilməsi və qiymətləndirilməsi, İnsan resurslarının (işçi heyətin) idarə edilməsi strategiyası, Əməyin təşkili səviyyəsinin insan resurslarından istifadəyə təsirinin xüsusiyyətləri, Əməyin motivləşdirilməsi və insan potensialından istifadə problemləri, Əməyin ödənilməsinin təşkili və idərə edilməsi, Heyətin əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılmas, Əmək kollektivində münaqişə situasiyaları və onların idarə edilməsi mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.

HR