KitabYurdu » Kitab » Dərslik » TƏTBİQİ FUNKSİONAL ANALİZİN ELEMENTLƏRİ


Şeçilmişlər TƏTBİQİ FUNKSİONAL ANALİZİN ELEMENTLƏRİ

TƏTBİQİ FUNKSİONAL ANALİZİN ELEMENTLƏRİ PDF
ADI:
Tətbiqi Funksional Analizin Elementləri
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
1.3 MB
Dərs vəsaiti "Riyaziyyat", "Tətbiqi riyaziyyat", "İqtisadi kibernetika" və "Fizika" ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr və "Funksional analiz", "Tətbiqi funksional analiz", "Adi diferensial operatorlarm spektral nəzəriyyəsi", "Riyazi fızikanın tərs məsələləri" fənlərini tədris edən müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bunula yanaşı vəsaitdə metrik, normalı, Banax və Hilbert fəzalarmm ümumi nəzəriyyəsinin əsas anlayışlarmm geniş təhlili verildiyindən, bu fəzalarda klassik və müasir funksional analiz metodları və onlarm tətbiqləri ətraflı təhlil edilərək öyrənildiyindən o, fiziki, texniki, iqtisadi, idarəetmə və tənzimləmə məsələlərinin həlli zamanı müasir riyazi-informativ üsulları tətbiq etmək üçün tətbiqi riyaziyyatçılar və mühəndislər tərəfmdən də istifadə edilə bilər.