» » » FYODOR DOSTOYEVSKİ CİNAYƏT VƏ CƏZA


Şeçilmişlər FYODOR DOSTOYEVSKİ CİNAYƏT VƏ CƏZA

FYODOR DOSTOYEVSKİ CİNAYƏT VƏ CƏZA PDF
ADI:
CİNAYƏT VƏ CƏZA
REYTİNQ:
  • +129
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
XIX əsrin böyük rus yazıçısı, rus milli ruhunun dərin ifadəçisi Fyodor Mixayloviç Dostoyevski dünya ədəbiyyatının, eləcə də fəlsəfi və estetik fikrinin inkişafına güclü təsir göstərmişdir.Dostoyevski realizmin əsasında insan istirabları, tapdalanmış və təhqir edilmiş şəxsiyyətin faciəsi dayanır. Belə şəxsiyyətlərdən biri oxuyucuların diqqətinə təqdim olunan bu kitabın - "Cinayət və Cəza" romanının qəhrəmanı  Raskolnikovdur. Yazıçı humanist niyyətlərini şər yolla həyata keçirməyə cəhd edən qəhrəmanın tutduğu yolu inkar edir və çıxış yolunu insanın gerçəkliklə barışmasında görürdü.