KitabYurdu » Mühazirə » Kimya » BİOKİMYA MÜHAZİRƏLƏR


Şeçilmişlər BİOKİMYA MÜHAZİRƏLƏR

BİOKİMYA MÜHAZİRƏLƏR PDF
ADI:
BİOKİMYA
REYTİNQ:
  • +34
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.5 MB
Bu mühazirələr toplusunda Bioloji kimya fənni, məqəd və vəzifələri, əhəmiyyəti, digər elmlərlə əlaqəsi, Karbohidratlar, Təsnifatı, kimyəvi tərkibi, orqanizmdə yayılması, bioloji rolu, Lipidlər, təsnifatı, Neytral yağlar, Mürəkkəb lipidlər, tərkibi, yayılması, bioloji rolu, Zülalllar, tərkibi, funksyaları, quruluşu, təsnifatı, Sadə və mürəkkəb zülallar, Bioloji rolu, Nuklein turşuları, tərkibi və növləri, Dnt və rnt, Nukleoproteidlər, Fermentlər, ayrılması və təmizlənməsi, quruluşu, təsnifatı, tətbiqi, Vitaminlər və kofermentlər, təsnifatı, Yağda və suda həll olan vitaminlər, Antivitaminlər, Hormonlar, təsnifatı, təsir mexanizmi, kimyəvi təbiəti, funksyaları, Maddələr mübadiləsi və enerji, Həzmin biokimyası, Bioloji oksidləşmə, Makroergik birləşmələr, Nuklein turşularının mübadiləsi, Nuklein turşularının həzm sistemində parçalanması, sintezi və mübadilə pozğunluqları, Zülalların mübadiləsi, Zülalların və aminturşularının parçalanması və biosintezi, Karbohidratların mübadiləsi, Anaerob və aerobparçalanma, Karbohidratların biosintezi, Lipidlərin mübadiləsi, Sadə və mürəkkəb lipidlərin mübadiləsi və biosintezi, Lipid mübadiləsinin pozğunluqları, Mineral maddələr mübadiləsi, Suyun və duzun mübadiləsi, Makro və mikroelementlər, Maddələr mübadiləsinin orqanizmdə əlaqəsi (vəhdəti) mövzularına dair mühazirə mətnləri yüklənmişdir.