KitabYurdu » Mühazirə » Maliyyə və Mühasibat » QƏŞƏM BƏDƏLOV AUDİTİN ƏSASLARI


Şeçilmişlər QƏŞƏM BƏDƏLOV AUDİTİN ƏSASLARI

QƏŞƏM BƏDƏLOV AUDİTİN ƏSASLARI PDF
ADI:
Auditin əsasları (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +19
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.6 MB
Bu mühazirələr toplusunda Auditin mahiyyəti, əhəmiyyəti və ümumi vəzifələri, Auditor fəaliyyətinin təşkili və tənzimlənməsi, Audit standartları və auditin planlaşdırılması, Auditor rəyləri, Pul vəsaitlərinin auditi, Hesablaşmanın və kredit əməliyyatlarının auditi, Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin auditi, Hazır məhsulların və istehsal ehtiyatlarının auditi, Heyvanların mövcudluğunun və hərəkətinin auditi, Əməyin ödənişi üzrə işçi heyət ilə hesablaşmaların auditi, İstehsal məsrəflərinin və məhsulların maya dəyərinin hesablanmasının auditi, Məhsul satışı və maliyyə nəticələrinin fondların kapitalın ehtiyatlarının auditi, İnvestisiya qoyuluşlarının auditi, Mühasibat uçotu və hesabatın auditi mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.