KitabYurdu » Kitab » Maliyyə və Mühasibat » MALİYYƏ HESABATLARININ BEYNƏLXALQ STANDARTLARI NƏZƏRİYYƏDƏN PRAKTİKAYA


Şeçilmişlər MALİYYƏ HESABATLARININ BEYNƏLXALQ STANDARTLARI NƏZƏRİYYƏDƏN PRAKTİKAYA

MALİYYƏ HESABATLARININ BEYNƏLXALQ STANDARTLARI NƏZƏRİYYƏDƏN PRAKTİKAYA PDF
ADI:
Maliyyə Hesabatinin Beynəlxalq Standartlari: nəzəriyyədən praktikaya
REYTİNQ:
  • +14
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
5.6 MB
Azərbaycanda mühasibat uçotu və hesabatı bu sahədə olan beynəlxalq prin¬siplərə və standartlara uyğun yenidən qurulur və inkişaf etdirilir. Belə ki, ölkənin ictimai əhəmiyyət kəsb edən qurumları mühasibat uçotu və hesabatlarını artıq maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları (MHBS) əsasında aparır. Qalan bütün 'kommersiya təşkilatları üçün isə milli mühasibat uçotu standartları (MMUS) hazır¬lanmış və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. MMUS-ların özləri də MHBS əsasında işlənib hazırlanmışdır. Ancaq sirr deyildir ki, MHBS-in nəzəri-me-todoloji prinsiplərini, qaydalarını ölkəmizin uçot və hesabat sahəsində çalışan mü¬təxəssisləri real praktikada tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu kitab, məhz peşəkar mütəxəssislərə həmin standartların məzmununu açıqlayır, onların praktikada tətbiqi qaydalarını öyrədir.
Zülfiyyə Novruzova
Salam bu kitabı hardan elde ede bilerem? Pdf formatda oxumaq istəmirəm

  • 8 dekabr 2020 16:26
  • Status: