KitabYurdu » Mühazirə » Tarix » Azərbaycan tarixi (mühazirələr 2)


Şeçilmişlər Azərbaycan tarixi (mühazirələr 2)

Azərbaycan tarixi (mühazirələr 2) PDF
ADI:
Azərbaycan tarixi (mühazirələr 2)
REYTİNQ:
  • +34
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Bu mühazirələr toplusunda Azərbaycan tarixinə giriş və Azərbaycan ərazisində ibtidai icma cəmiyyəti, Azərbaycan qədim dövlətlər, Atropatena və Albaniya dövlətləri, Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində(VII-IX yuzilliklər), AzərbaycanIX-XII yuzilliklərdə, Azərbaycan XIII-XIV yuzilliklərdə, Azərbaycan XV yuzilliklərdə, Azərbaycan Səfəvi dövləti, Azərbaycan xanliqlari(XVIII əsrin 40-ci illəri IX əsrin əvvəlləri), Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi, Çarizmin Azərbaycanda koçurmə siyasəti.Rus mustəmləkəçiliyi əlehinə usyanlar, XIX ƏSRDƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ, Azərbaycan XX yuzilliyin əvvəllərində(1900-1918), Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan SSR(1920-1930-cu illər), Müstəqil Azərbaycan Respublikası 1991-1993, CƏNUBİ AZƏRBAYCAN XX ƏSRDƏ, XX əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan respublikası 1991-2011-ci illərdə mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.