KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » SÖHRAB SİPEHRİ SUYUN AYAQ SƏSİ


Şeçilmişlər SÖHRAB SİPEHRİ SUYUN AYAQ SƏSİ

SÖHRAB SİPEHRİ SUYUN AYAQ SƏSİ PDF
ADI:
SUYUN AYAQ SƏSİ
REYTİNQ:
  • +4
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
234 KB
Zəngin tarixi köklərə və bədii-estetik ənənələrə malik fars poeziyası XX yüzillikdə çoşqun inkişaf dövrü yaşamış, getdikcə daha sıx inteqrasiya olunduğu dünya ədəbiyyatına daim adları ilə öyündüyü böyük klassiklərlə yanaşı, bir sıra önəmli müasir simalar bəxş etmişdir. Beşiyi başında Nima Yuşicin (1895-1960) durduğu modernist mahiyyətli “yeni şeir” (“şe’r-e nou”) hərəkatı ötən əsrin 50-60-cı illərində özünün bütöv bir pleyadasını ərsəyə gətirməklə, fars poeziyasında aparıcı təmayülə çevrildi və öz sürətli təkamülünün yeni mərhələsinə daxil oldu.