KitabYurdu » Kitab » Kimya » METALÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR ÜZVİ PRAKTİKUMDA


Şeçilmişlər METALÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR ÜZVİ PRAKTİKUMDA

METALÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR ÜZVİ PRAKTİKUMDA PDF
ADI:
METALÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR ÜZVİ PRAKTİKUMDA
REYTİNQ:
  • +8
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
770 KB
Metalüzvi birləşmələr fəal reaksiyaya girmə qabiliyyətinə malik reagentlərdirlər. Ona görə də onlardan üzvi sintezin müxtəlif sahələrində istifadə etməklə yeni üzvi birləşmələrin alınması üçün istifadə edilir. Kitabda metalüzvi birləşmələri haqqında nəzəri izahat verməklə onların sintezi metodu, metalüzvi birləşmələrin köməyilə bəzi karbohidrogenlərin, spirtlərin və turşuların alınma üsulları verilibdir. Kitab ana dilimizdə təhsil alan tələbələr, magistrantlar və digər maraqlanan kimyaçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.