KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri IV cild


Şeçilmişlər Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri IV cild

Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri IV cild PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri IV cild
REYTİNQ:
  • +28
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
886 KB
Şərq xalqlarının parlaq poeziya ulduzu olan Rəsul Rzanın yaradıcılığı bənzərsiz bir poetik hadisədir. Əsərlərində insanın mənəvi aləmini böyüklüyü və dərinliyi ilə rəngarəng, çoxçalarlı bədii obrazlarla canlandıran şairin ədəbiyyat tariximizin nəhəngləri ilə, qüvvətli, parlaq və əzəmətli şəxsiyyətlərlə amal birliyi sarsılmazdır. Odur ki, 1960-80-ci illər yaradıcılığında başlıca yerlərdən birini tutan poemalarında Rəsul Rza tanınmış tarixi şəxsiyyətlərə, onların sənətkar və vətəndaş taleyinə müraciət edirdi.
Bu cilddə müəllifin “Babək” və cənub mövzulu “Hilal”ı ilə yanaşı M.Füzuliyə, İ.Nəsimiyə, M.Ə.Sabirə, N.Nərimanova, M.Müşfiqə həsr olunmuş poemaları, eləcə də müharibənin əxlaq və məişətindən bəhs edən “Vəfa” pyesi toplanmışdır.