KitabYurdu » Mühazirə » Tarix » Azərbaycan tarixi (mühazirələr)


Şeçilmişlər Azərbaycan tarixi (mühazirələr)

ADI:
Azərbaycan tarixi (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +110
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
722 KB
Bu mühazirələr toplusunda Azərbaycanərazisində ibtidai icma quruluşu, Azərbaycanərazisində qədim dövlətlər, Azərbaycan III – IX əsrlərdə, Azərbaycan ərəb xilafəti sistemində, Azərbaycan IX-XIII Əsrin Əvvəllərində, Azərbaycan XIII – XIV əsrlərdə Monqol işğalları, Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrdə, Azərbaycan XVI yüzilliyin sonu XVIIyüzillikdə, Azərbaycan Xanlıqlar Dövründə, XVIII Əsr Azərbaycan-Rusiya Münasibətləri, Şimali Azərbaycanın Rusiya ilə İran arasında bölüşdürülməsi, Şimali Azərbaycan XX Əsrin Əvvəllərində, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (may 1918 – aprel1920-ci illər), Sovet Azərbaycanı1920-1941-ci illərdə, Şimali Azərbaycanda XIX Əsrin ikinci Yarısında Kapitalist Münasibətlərinin inkışafı, Cənubi Azərbaycan XIX- ХХ əsrlərdə, Sovet Azərbaycanı İkinci Dünya Müharibəsi və ondan sonrakı illərdə, Müstəqil AzərbaycanRespublikası mövzularına dair geniş mühazirə mətnləti toplanmışdır. Mühazirələr toplusun 547 səhifədən ibarətdir.