KitabYurdu » Kitab » Tarix » HALİL İNALCIK KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI SULTANLARI


Şeçilmişlər HALİL İNALCIK KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI SULTANLARI

HALİL İNALCIK KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI SULTANLARI PDF
ADI:
Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2010
ÖLÇÜSÜ:
8.56 MB
Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisindeki (DlA}, ilk dönem (1302- 1481) Osmanlı· sultaniarına ait maddelerimi bir araya getirip bir kitapçık halinde yayımlama fikrini, islam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı M. Akif Aydın uygun buldu, böylece bu kitap ortayaçıktı. Bu araştırmalar, Doğu ve Batı kaynakları karşılaştınlmak ve alan araştırmaları yapmak suretiyle yeni bir sentez olmak iddiasındadır. Osman, Orhan ve I. Murad'a ait makaleler, Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi için yazılmıştır; ötekiler evvelce Encyclopaedia of Islam'da ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Islam Ansiklopedisfnde (lA) çıkmıştır. Türkçe'ye çevirileri kontrole gerek görmedim. Her sultana ait bibliyografya ve dipnotlar bu kitabın sonuna konmuştur. TDV Islam Ansiklopedisine basılmak üzere gönderdiğim ilk metinlere, tabii, ansiklopedinin redaksiyon heyetince, genel yayın kurallarına göre son şekli verilmiş bulunmaktadır. Bu kitap için bana gönderilen metinleri dikkatle okudum, düzeltmeler yaptım. fasıl başlıkları koydum. Osman, Orhan ve I. Murad maddeleri, son yıllarda yapmış olduğum araştırmaların bir sonucudur. Bu yazılarda Osmanlı arşiv belgeleri kullanılmış, kroniklerin eleştirel değerlendirilmesi yapılmış, Türkiye'de ve Batı'da yayımianmış incelemeler gözden geçirilmiştir.