KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » 5-ci sinif (giriş mövzu) - Say sistemləri


Şeçilmişlər 5-ci sinif (giriş mövzu) - Say sistemləri

5-ci sinif (giriş mövzu) - Say sistemləri PDF
ADI:
Say sistemləri
REYTİNQ:
  • 0
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÖLÇÜSÜ:
173 kb
Qısa mövzunun təkmilləşdirilərək mühazirə şəklinə gətirilmiş forması.
Tərif: Ədədlərin yazılması və oxunması qaydası say sistemi adlanır. Bizim istifadə etdiyimiz say sistemi adlanır. Bizim istifadə etdiyimiz say sistemi onluq say sistemidir. Bu say sistemində hər bir natural ədədi 0,1,2,3,4,5,5,7,8,9 rəqəmlərinin köməyi ilə yazmaq olar.
Məsələn: 435, 6404, 12856, .... və.s.
Tərif: Natural ədədin yazılışında rəqəmin tutduğu yer mərtəbə adlanır. Mərtəbələr sağdan sola belə adlanır: təkliklər, onluqlar, yüzlüklər, minliklər, on minliklər, yüz minliklər, milyonluqlar və s. Əgər ədədin yazılışında hər hansı mərtəbə iştirak etmirsə, onun yerinə sıfır rəqəmi yazılır.