KitabYurdu » Mühazirə » Riyaziyyat » Ekonometrika (mühazirələr)


Şeçilmişlər Ekonometrika (mühazirələr)

Ekonometrika (mühazirələr) PDF
ADI:
Ekonometrika (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +75
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
515 KB
Bu mühazirələr toplusunda Ekonometrika fənninin predmeti, obyekti və həll edəcəyi məsələlər, Riyazi proqramlaşdırma riyazi iqtisadiyyatın tərkib hissəsi kimi, İqtisadi riyazi modelləşdirmənin metodoloji əsasları, İqtisadi – riyazi modelləşdirmənin mərhələləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi, Xətti cəbrin elementləri, Xətti proqramlaşdırmanın əsas məsələsinin riyazi təsviri, Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həndəsi mənası və qrafik üsulla həlli, Xətti proqramlaşdırmanın əsas məsələsinin iqtisadi mənası, Xətti proqramlaşdırmanın simpleks üsulla həlli, Xətti proqramlaşdırmada qoşmalıq, Qapalı və açıq nəqliyyat məsələləri, Nəqliyyat məsələsinin həll üsulları, Qapalı nəqliyyat məsələsinin potensiallar üsulu ilə həlli, Açıq nəqliyyat məsələsinin həll alqoritmi, Tam ədədli XP məsələsi, Qomori metodu, Parametrik xətti proqramlaşdırma məsələsi, Kəsr – xəti proqramlaşdırma məsələsi, Dinamik proqramlaşdırma məsələsi, Qeyri – xətti proqramlaşdırma məsələsinin ümumi qoyuluşu, Qradiyent metodu və onun alqoritmi, Qrafalar nəzəriyyəsi, İqtisadiyyatın makromodelləri, İqtisadiyyatın mikromodelləri mövzularına dair mühazirə mətnləri tolanmışdır.
Zümrüd Rəsulova
Sırf bu mühazirəni aça bilmək üçün bu sayıta qeydiyyatdan keçdim. Amma axtardığım şey deyilmiş. Ekonometriyadan çox statistikadır.🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️. Düzdür iki fənn arasında oxşarlıq çoxdur ancaq bu pdf sırf statistikadı😒
  • 11 oktyabr 2019 11:17
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil