KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏETMƏSİ


Şeçilmişlər DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏETMƏSİ

DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏETMƏSİ DOC
ADI:
DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏETMƏSİ
REYTİNQ:
  • +15
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Bu mühazirələr toplusunda “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” kursunun predmeti və vəzifləri, Dövlət və cəmiyyətin idarə edilməsi, Dövlət və onun funksiyaları, Dövlət idarəetmə sistemi və prosesi, Dövlət idarəetməsinin  təşkilati və funksional strukturu, Dövlət idarəetməsinin  hüquqi tənzimlənməsi, Dövlətin kadr siyasəti, Dövlət idarəetməsində informasiya, Dövlət qulluğu, Bələdiyyələrin təşkili və idarə edilməsi, Yerli büdcə, bələdiyyələrin maliyyəsi və iqtisadiyyatı  mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.