KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » NİZAMİ GƏNCƏVİ XOSROV VƏ ŞİRİN


Şeçilmişlər NİZAMİ GƏNCƏVİ XOSROV VƏ ŞİRİN

NİZAMİ GƏNCƏVİ XOSROV VƏ ŞİRİN PDF
ADI:
XOSROV VƏ ŞİRİN
REYTİNQ:
  • +49
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Dahi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsəri "Xəmsə"nin ikinci kitabıdır. Şair bu əsərində məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağlını, düşüncəsini tərənnüm edərək əsrlərlə unudulmayan bədii surətlər, ədəbi qəhrəmanlar yaratmışdır. Bu qəhrəmanlar sırasında dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin gözəl incisi olan Şirin öndə durur. Böyük mütəfəkkir şair bu poemasında həm də Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq əmək adamını - Fərhad surətini dərin məhəbbətlə qələmə almış, onu həm əmək, həm də eşq fədası kimi şahlara nümunə göstərmişdir.