KitabYurdu » Mühazirə » İnsan resursları » İNSAN RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI (MÜHAZİRƏLƏR-2)


Şeçilmişlər İNSAN RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI (MÜHAZİRƏLƏR-2)

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI (MÜHAZİRƏLƏR-2) PDF
ADI:
İNSAN RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI (MÜHAZİRƏLƏR-2)
REYTİNQ:
  • +22
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Bu mühazirələr toplusunda İnsan resurslarının idarə edilməsi fənninin məzmunu, fənnin nəzəri və metodoloji əsasları, Əmək ehtiyyatları və əmək potensialı, Əhalinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi, İntellektual kapital və onun idarə edilməsi, Təhsil və insan inkişafı, Heyətin əməyinin təşkili - əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin sosial-texniki-texnoloji şərti və amili kimi, Əmək davranışı, əməyin motivləşdirilməsi və insan resurslarının istifadə problemləri, İnsan resurslarının strateji planlaşdırılması və idarə edilməsi, Heyətin əməyinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, Heyətin toplanması, seçilməsi və insan resurslarının inkişafı, Əməyin ödənilməsinin işəmuzd sistemləri, İşçilərin əmək fəaliyyətinin stimullaşdırılması, ETT və insan resurslarının peşə-ixtisas təhsili problemləri, İnsan resurslarının treninqi (təlimi) və inkişafı, İşçilər arasında qarşılıqlı münasibətlər sistemi, Heyətin əmək fəaliyyəti prosesində münaqişələr və onların idarə edilməsi mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.

hr