KitabYurdu » Mühazirə » İnformatika » İNFORMATİKA


Şeçilmişlər İNFORMATİKA

İNFORMATİKA PDF
ADI:
İNFORMATİKA
REYTİNQ:
  • +20
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2 MB
Bu mühazirələr toplusunda İnformatika fənninin predmeti. Əsas anlayışlar. İnformasiyanın ölçü vahidləri. Hesablama texnikasının inkişaf mərhələləri. EHM-larının nəsilləri, Kompüter, onların tərkibi və strukturu. Fərdi kompüterlərin quruluşuvə onlara qoşula bilən texniki vasitələr. Proqram təminatı. Sistem, tətbiqi və instrumental proqramlar, Əməliyyatlar sistemləri. Windows əməliyyatlar sistemi. İşçi stol,onun elementləri, tərtibi qaydaları. İdarəetmə paneli. Standart vəxidmətedici proqramlarla işin təşkili, Mətn redaktorları. Word mətn redaktoru. Əsas menyuları: Файл,Правка, Вид, Word mətn redaktoruunun menyuları: Вставка, Формат, Сервис,Таблица, Окно, Справка, Elektron cədvəllər. Excel cədvəl prosessoru. İşçi kitab, işçi vərəq,sətir, sütun və xana, Excel cədvəl prosessorunun menyuları, Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma. Turbio Paskal alqoritmikdilinin əlifbası, verilənlər və dəyişənlərin tipləri, Alqoritmik dilin standart funksiyaları. Proqram quruluşu vəalqoritmik dilin operatorları: sadə operatorlar, Strukturlu operatorlar, Çoxluqlar, massivlər, yazı və sətir tipli verilənlər, Prosedura və funksiyalar, Verilənlər bazasını idarəetmə sistemləri. MS Access verilənlərbazasını idarəetmə sisteminin elementləri, Kompüter şəbəkələri, İnformasiya təhlükəsizliyi mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.