KitabYurdu » Kitab » Dərslik » PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ PROQRAMI VƏ İXTİSAS ÜZRƏ TƏCRÜBƏNİN TƏŞKİLİ


Şeçilmişlər PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ PROQRAMI VƏ İXTİSAS ÜZRƏ TƏCRÜBƏNİN TƏŞKİLİ

PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ PROQRAMI VƏ İXTİSAS ÜZRƏ TƏCRÜBƏNİN TƏŞKİLİ PDF
ADI:
PEDAQOJİ TƏCRÜBƏ PROQRAMI VƏ İXTİSAS ÜZRƏ TƏCRÜBƏNİN TƏŞKİLİ
REYTİNQ:
  • +6
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
Bu dərs vəsait tələbələr üçün ixtisas üzrə uğurlu təcrübə proqramının tərtib və tətbiq edilməsi məsələsində kiçik yaşlı uşaq müəllimlərinin hazırlanması üzrə proqram dəstəkləmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Dərs vəsaitində aşağıdakı məsələləri əhatə edən təkliflər verilmişdir. İxtisas üzrə təcrübə yerlərinin (tələbələrin dərs deyəcəyi yerlər və ya praktikum yerləri də daxil olmaqla) seçilməsi qaydası; ixtisas üzrə təcrübə proqramlarının icrası zamanı müəllimlərin hazırlanması üzrə proqramların, məktəblərin və digər tədris müəssisələrinin, eləcə də tələbələrin rol və məsuliyyətləri; ixtisas üzrə iş proqramının uğurlarının qiymətləndirilməsi. Dərs vəsaitinin ilk növbədə müəllimlərin hazırlanması üzrə proqram fak ültəsi üçün nəzərdə tutulduğuna baxmayaraq, o, əməkdaşlıq edən müəllimlər və məktəblər, eləcə də tələbələrin özləri üçün də faydalı ola bilər.