KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » MƏSİHİ VƏRQA VƏ GÜLŞA


Şeçilmişlər MƏSİHİ VƏRQA VƏ GÜLŞA

MƏSİHİ VƏRQA VƏ GÜLŞA PDF
ADI:
VƏRQA VƏ GÜLŞA
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
618 KB
Eşq və gözəllik nəğməkarı Məsihinin bədii irsi yüz min beytdən artıqdır. Onun yaradıcılığı Azərbaycan yazılı və şifahi ədəbiyyatı ənənələri əsasında kamala çatmışdır. Nəvaini özünün ustadı sayan şair öz ulu sələfi Füzuli kimi qəzələ üstünlük verərək, şairanə duyğu və düşüncələrini bu kiçik formada əks etdirməyi məqsədəuyğun saymışdır.
Bununla yanaşı Məsihi ədəbiyyatımız tarixində daha çox "Vərqa və Gülşa" poemasının müəllifi kimi tanınır. Bu əsər ideya-bədii gözəlliklərinə görə XVII əsr milli ədəbiyyatımız tarixində yeni ədəbi hadisə idi.