KitabYurdu » Mühazirə » Politologiya


Şeçilmişlər Politologiya

Politologiya PDF
ADI:
Politologiya
REYTİNQ:
  • +17
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.37 MB
Bu mühazirələr toplusunda Politologiyanın predmedi, Siyasi fikrininkişafının əsas mərhələləri,  Azərbaycandasiyasi fikrin inkişafı, Siyasi münasibətlər və mənafelər, İnsan və siyasyət,Siyasi hakimiyyət, Siyasi sistem, Siyasi partiyalar və ictimai-kütləvi təşkilatlar,Demokratiya və siyasi həyatın demokratik əsasları, Sosial qruplar və sosialsiyasət mövzularına toxunulmuşdur.