KitabYurdu » Kitab » Hüquq » AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ


Şeçilmişlər AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ PDF
ADI:
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ
REYTİNQ:
  • +6
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
574 KB
Bu məcəllə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında nəzərdə tutulan əsas insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına uyğun olaraq ailə münasibətlərinin yaranmasının və möhkəmlənməsinin, onlara xitam verilməsinin prinsiplərini, ailə münasibətlərinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, dövlət orqanlarının bu sahədə vəzifələrini, habelə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alınması qaydalarını tənzimləyən normaları müəyyən edir.