KitabYurdu » Kitab » Tarix » Əli Həsənov - Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri


Şeçilmişlər Əli Həsənov - Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri

Əli Həsənov - Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri PDF
ADI:
Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri
REYTİNQ:
  • +3
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2016
ÖLÇÜSÜ:
546 Kb
Kitabda son iki əsrdə azərbaycanlılara qarşı erməni millətçiləri tə- rəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqı- rımı və təcavüzkarlıq siyasəti təhlil edilir. Mənbələrə əsasən təsdiq edilir ki, erməni millətçilərinin təcavüzkar siyasəti nəticəsində təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə – 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 1948- 1953-cü və 1988-1993-cü illərdə soyqırımı və etnik təmizləmələrə mə- ruz qalmışdır. 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımların Bakı, Quba, Şamaxı ilə yanaşı, Şuşada, İrəvan quberniyası ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda, Ordubadda, Qarsda və başqa bölgə- lərdə davam etdirilməsi nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlının ən qəddar üsullarla qətlə yetirilməsı faktlarla əsasən təhlil edilir. Bununla yanaşı, göstərilir ki, 1988-1993-cü illərdə mono-etnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Eyni zamanda, XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir.