KitabYurdu » Mühazirə » Kimya » FİZİKİ VƏ KOLLOİD KİMYADAN MÜHAZİRƏ MATERİALLARI


Şeçilmişlər FİZİKİ VƏ KOLLOİD KİMYADAN MÜHAZİRƏ MATERİALLARI

FİZİKİ VƏ KOLLOİD KİMYADAN MÜHAZİRƏ MATERİALLARI PDF
ADI:
FİZİKİ VƏ KOLLOİD KİMYA
REYTİNQ:
  • +34
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.6 MB
Bu mühazirələr toplusunda Fiziki kimyanin predmeti, Əsas termodinamik anlayişlar, Ideal qaz qanunlari, Termodinamikanin I qanunu, Kalorik əmsallar, Termokimya, Hess qanunu, Hess qanunundan çixan nəticələr, Termodinamikanin ikinci qanunu, Entropiya, Termodinamik potensiallar, termodinamikanin III qanunu, Mütləq entropiya, Termodinamik potensiallar, Xarakteristik funksiyalar, Məhlullar və onlarin kolliqativ xassələri, ideal məhlullar, Raul qanunu, Kimyəvi kinetika və kataliz, reaksiya tərtibinin təyini üsullari, elektrokimya, elektrodlarin təsnifati, Elektrokimyəvi dövrələrin təsnifati, Kolloid kimya, Kolloid sistemlərin alinmasi və təmizlənməsi, Kolloid sistemlərin halinin dəyişməsi, Mitsellanin quruluşu, Koaqulyasiyanin kinetikasi, Peptidləşmə, Tiksotropiya, Kolloid sistemlərin optiki və molekulyar-kinetik xassələri, Kolloid sistemlərdə səthi hadisələr, Adsorbsiya izotermləri, maye - qaz sərhəddində adsorbsiya mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.
kemale
kemale
  • 3
kitab acilmir. nece oxuya bilerem?
  • 22 sentyabr 2016 23:19
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil
kemale
kemale
  • 3
Onda men bu muhazireni nece elde edim?
  • 23 oktyabr 2016 02:55
  • Status: İstidafəçi xətdə deyil