KitabYurdu » Kitab » Riyaziyyat » EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ RİYAZİ STATİSTİKA MÜNTƏXƏBATI


Şeçilmişlər EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ RİYAZİ STATİSTİKA MÜNTƏXƏBATI

EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ RİYAZİ STATİSTİKA MÜNTƏXƏBATI PDF
ADI:
EHTİMAL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ RİYAZİ STATİSTİKA MÜNTƏXƏBATI
REYTİNQ:
  • +9
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
11 MB
“Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxəbatı” Yu. V. Proxorovun redaktəsi ilə hazırlanmış “Вероятность и математическая статистика. Энциклопедия” adlı ensiklopediyadan (səh. 834-893) tərcümədir. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu əsər oxucuları ehtimal nəzəriyyəsinin yaranması və təşəkkülündə (XV-XX əsrlərdə) P. Laplas, V. Ya. Bunyakovski, S. N. Bernşteyn və A. N. Kolmoqorov kimi görkəmli mütəfəkkirlərin ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikaya fəlsəfi baxışları və şərhləri ilə tanış edəcəkdir. Oxuculara Azərbaycan və rus dillərində təqdim olunan müntəxəbat ali təhsil ocaqlarının fizika-riyaziyyat, fəlsəfə, hüquq fakültələrinin, tibb universitetinin tələbələri, magistrant və aspirantlar, dissertantlar və müəllimlər, astronom və Yer nəzəriyyəsi ilə məşğul olanlar, Göy sisteminin tarixi ilə maraqlananlar üçün faydalı mənbə olacaqdır.