KitabYurdu » Kitab » Hüquq » TORPAQ HÜQUQU


Şeçilmişlər TORPAQ HÜQUQU

TORPAQ HÜQUQU PDF
ADI:
TORPAQ HÜQUQU
REYTİNQ:
  • +7
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
1.18 MB
Kitabda «Torpaq hüququ» kursunun əsas mövzuları izah edilmişdir. Burada torpaq hüququ anlayışının şərhi verilmiş, torpaq hüququ normaları ilə tənzimlənən torpağın xüsusiyyətləri torpaq ictimai münasibətlərinin obyekti kimi araşdırılmış, torpaq qanunvericiliyinin mənbələri və sistemi, torpağa mülkiyyət hüququ və digər hüquqlar, torpaq ehtiyatlarının dövlət idarə edilməsi, müxtəlif məqsədli təyinatı olan torpaq kateqoriyalarının hüquqi rejimi, həmçinin yerin təkinin, suların və meşələrin hüquqi rejiminin əsasları təhlil olunmuşdur. Kitab tələbələr, aspirantlar, müəllimlər və elmi işçilər, həmçinin dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının işçiləri və bu sahədə öz hüquqlarını daha ətraflı bilmək istəyən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.