KitabYurdu » Kitab » Coğrafiya » DÜNYANIN İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI


Şeçilmişlər DÜNYANIN İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI

DÜNYANIN İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI PDF
ADI:
DÜNYANIN İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI
REYTİNQ:
  • +17
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
2.6 MB
Dərslikdə ayn-ayrı ölkə və regionlarda məhsuldar qüvvələrin istehsalın inkişafında rolu və əhəmiyyəti araşdırılır, onun yerləşdirilməsinin qanunauyğunluqlarına, prinsiplərinə, amillərinə və metodlarına diqqət yetirilir. İnkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələrdə dünya iqtisadiyyatında başlıca rol oynayan istehsal kompleksləri, ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri ətraflı şərh olunur, onların coğrafi yerləşməsi göstərilməklə son illərdə inkişafının kəmiyyət, keyfiyyət gostəriciləri öz əksini tapır. «Maraqlı məlumatlar», «Qan yaddaşı», «Unutmaq olmaz» bölmələri oxucunun diqqətini daha çox cəlb edən sahələrdəndir. Darslikdən iqtisad yönümlü universitetlərin, digər ali təhsil müəssisələrinin tələbə və müəllimləri orta ixtisas təhsil müəssisələrinin dinləyiciləri, coğrafiya müəllimləri, eləcə də elmi-tədqiqat müəssisələri əməkdaşları, plan orqanları isçiləri - bir sozlə hər bir oxucu bəhrələnə bilər.