KitabYurdu » Kitab » Psixologiya » UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRİN İNKİŞAFININ SOSİAL‐PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ


Şeçilmişlər UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRİN İNKİŞAFININ SOSİAL‐PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ

UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRİN İNKİŞAFININ SOSİAL‐PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ PDF
ADI:
UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRİN İNKİŞAFININ SOSİAL‐PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ
REYTİNQ:
  • +18
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2012
ÖLÇÜSÜ:
2.69 MB

Kitab uşaqlıq və yeniyetməlik dövrünün sosial‐psixoloji problemlərini araşdıran vəsaitdir. Burada uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü müxtəlif inkişaf mərhələlərinə bölünüb, hər mərhələ üçün konkret problemlər göstərilmişdir. Vəsaitdə “İnkişaf dövrlərinə baxış”, “Uşaq təlimi”, “Xarakter və xasiyyət”, “Əxlaq tərbiyəsi”, “Uşaqlıq dövrü davranış problemləri”, “Uşaq və yeniyetmələrdə davranış pozuntuları”, “Yeniyetməlik dövrünə baxış” kimi bir çox əhəmiyyətli mövzular ətraflı şəkildə öz əksini tapmış, bu mövzular konkret nümunələrlə, sadə şəkildə izah edilmişdir. Əxlaq tərbiyəsi və uşaq təliminə ayrılmış hissələrdə düzgün şəxsiyyət yetişdirmək üçün dəyərli məsləhətlər verilir. Kitab nümunələr, illüstrasiyalar, şəkillər və cədvəllərlə zəngindir. Hər fəslin sonunda verilən sual və tapşırıqlar oxucunun öyrəndiklərini möhkəmləndirməyə imkan verir. Ayrıca bir fəsil isə testlər üçün ayrılıb.

Psixologiyanın müasir nailiyyətlərindən istifadə olunaraq toplanmış və tərtib edilmiş vəsait ailə‐uşaq tərbiyəsində ən mühüm fərdlər olan valideynlər, metodistlər, ali və orta ixtisas məktəb müəllimləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tuncay Nadirov
çox gözəl kitabdı
  • 10 noyabr 2016 17:22
  • Status:
Hafiza
Hafiza
  • 0
ela kitabdir. ailelikce oxumusuq
  • 18 fevral 2019 01:29
  • Status: