KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI FƏNNİNDƏN MƏSƏLƏ VƏ TESTLƏR


Şeçilmişlər KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI FƏNNİNDƏN MƏSƏLƏ VƏ TESTLƏR

KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI FƏNNİNDƏN MƏSƏLƏ VƏ TESTLƏR PDF
ADI:
KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI FƏNNİNDƏN MƏSƏLƏ VƏ TESTLƏR
REYTİNQ:
  • 0
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
1.49 MB
Bazar iqtisadiyyatı ilə əlaqədar kommersiya fəaliyyənin rolu, əhəmiyyəti artır. Kommersant-iqtisadcılara kömək məqsədilə hazırlanmış bu dərs vəsaitində kommersiya fəaliyyətinə aid müxtəlif səpgili məsələlər və onların həlli öz tapıb. Belə bir dərs vəsaitinin hazırlanması tələbələrin nəzəri biliklərinin praktiki əsaslandırılmasina, möhkəmləndirilməsinə imkan yaradır. Əvvəllər kommersiya dərin tədqiqat tələb olunmayan bir fəaliyyət növü hesab olunurdu. Hazırda belə bir fikir kommersiya fəaliyyəti ücün cox primitiv hesab olunur. Belə bir dərslik bunu bir daha təkzib edir. Bazar iqtisadiyyatı ilə əlaqədar kommersantlara olan tələb kəskin dəyişmişdir. Bazar iqtisadiyyatı yeni universal tipli kommersantların hazırlanmasını tələb edir. Kommersant ticarət biznesinin əsas fiquru hesab olunur. Hazırkı dərs vəsaiti hər şeydən əvvəl, kommersiya sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssisin ticarət biznesinin müvəffəqiyyətli olması, həm də kommersiyanın əsaslarının acıqlanması ücün lazımi bilikləri əldə etməsinə xidmət edir. Onların nəzəri biliklərinin praktiki məsələlərlə əsaslandırılmasına imkan verir. Bu məsələləri orta riyazi biliyi, təfəkkürü olan hər bir tələbə həll edə bilər. Dərs vəsaiti üc hissədən ibarətdir. 1-ci hissədə məsələlər, 2-ci hissədə onların həlli, 3-cü hissədə isə testlər verilmişdir.