KitabYurdu » Kitab » Fəlsəfə » Qunnar Skirbekk, Nils Gilye - Fəlsəfə tarixi


Şeçilmişlər Qunnar Skirbekk, Nils Gilye - Fəlsəfə tarixi

Qunnar Skirbekk, Nils Gilye - Fəlsəfə tarixi PDF
ADI:
Fəlsəfə tarixi
REYTİNQ:
  • +48
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2007
ÖLÇÜSÜ:
6.5 MB
Müəlliflər – məşhur Norveç filosoflarıdır. Onlar dünya fəlsəfə tarixinin Falesdən və Heraklitdən başlayaraq Derridaya və Habermasa qədər əsas şəxsiyyətlərini və məqamlarını qısa, anlaşıqlı və cazibəli bir formada təsvir edirlər. Burada ideyaların dramatizmi dövrümüzün aktual ideyaları ilə bağlı bir tərzdə təqdim olunmuşdur. Müəlliflər oxucular qarşısında fəlsəfi təfəkkürün laboratoriyasını, fəlsəfi əsaslandırmanın üslub və üsullarını açıb göstərirlər. Kitab insan təfəkkürünün və ruhunun inciləri ilə ünsiyyəti bir zərurət olaraq hiss edən hər  kəs üçün maraqlıdır. Fəlsəfə müəllimləri, fəlsəfədən imtahan verən tələbə v ə aspirantlar, öz biliklərini əsaslandırmaq istəyənlər bu müəlliflərin oxucuları dairəsinə daxil ola bilər.