KitabYurdu » Kitab » Maliyyə və Mühasibat » XARİCİ ÖLKƏLƏRİN MALİYYƏ, PUL VƏ KREDİT SİSTEMİ


Şeçilmişlər XARİCİ ÖLKƏLƏRİN MALİYYƏ, PUL VƏ KREDİT SİSTEMİ

XARİCİ ÖLKƏLƏRİN MALİYYƏ, PUL VƏ KREDİT SİSTEMİ PDF
ADI:
Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemi
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
1.86 MB
İnkişaf etmiş xarici ölkələrin maliyyə-kredit sisteminin qııruluşıı modeli təqdim edilir. İqtisadiyyatın müasir vəziyyəti xarakterizə edilir. Pul-kredit sisteminin yaranma mərhələləri, büdcə və maliyyə sistemlərinin qarşılıqlı təsiri xüsusiyyətlərinə nəzər salınır. Vergi sisteminin fəaliyyətinə təhlil verilir. Baxılan məsələlər üzrə nadir məlumatlar ilk dəfə vahid dərs vəsaiti çərçivəsində sistemləşdirilmişdir.
Kitabın birinci nəşri 2003-cü ildə «Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi» adı altında nəşr edilmişdir. Yeni nəşrində İtaliya və Avropa İttifaqının maliyyə-kredit sistemi fəsilləri əlavə edilmişdir.
Ali və orta ixtisas təhsili tələbələri, aspirantlar, maliyyə, iqtisadi xidmət işçiləri, mülkiyyətin bütün təsərrüfat formalarının subyektləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.